Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách Pejskoviště - soukromého domácího útočiště pro podvedené psy.

Jmenuji se Vojtěch Mejstřík a převážnou část svého života věnuji téměř veškerý svůj volný čas etologii psů. Za pomocí znalostí a zkušeností v tomto oboru se snažím bezúplatně pomoci majitelům psů s poruchami chování vzniklými ať už špatným zacházením nebo zanedbanou výchovou, ale i těm majitelům, kteří mají psa v dobré psychické kondici a stojí o mé rady podložené lety nabýváním vědomostí a ověřováním jejich použitelnosti v praxi.

Zároveň přijímám k sobě do péče ty psy, nad kterými jiní už dávno zlomili hůl, stali se obětí špatného zacházení nebo se jich jejich majitelé zbavili jako kusu hadru, anebo k tomu byli okolnostmi přinuceni. Těmto psům se pak po jejich nutné socializaci a výchově v klidném rodinném prostředí snažím najít nové domovy, anebo také se mnou už zůstávají napořád - záleží na konkrétní situaci.

Za své služby žádné poplatky nepožaduji a nepřijímám - veškeré výdaje si hradím sám, výhradně ze svých vlastních zdrojů. Pokud ke mě chcete umístit psa tzv. do dočasné péče, pak žádné proplacení nákladů na péči chtít nebudu. Lidé a peníze mne pramálo zajímají - dělám to pro psy, aby se měli lépe a byli spokojení, ale také zároveň i pro sebe - zkrátka mne děsně baví pozorovat, jak se z "bojínků" stávají zdravě sebevědomí psi a ze "zabijáků" zase ty nejlepší dětské chůvy.

Jsem tedy jednočlenná armáda, která nemá právní subjektivitu a nedisponuje žádným transparentním účtem ani finančními prostředky získanými od veřejnosti a "neziskovkou" jsem pouze ve smyslu toho, že negeneruji žádný zisk. V drtivé většině případů psí nalezence nepřijímám a psy přebírám od soukromých osob na darovací smlouvu.

Moje zkušenost je totiž taková, že za předpokladu zpoplatnění některých mnou poskytovaných služeb by si to někteří lidé nemohli finančně dovolit a psa by se následně nevhodně "zbavili". Takovýto pes by pak ve finále stejně skončil umístěn někde v útulku, ovšem pouze až po nepříjemně prožitých chvílích, které mají vždy dopad na jeho psychiku.

Veškeré legislativní, hygienické i veterinární povinnosti jsou bezvýhradně plněny.